Ouderraad

Brochure ouderraad

pdf bestandOuderraad brochure 2021 (210 kB)

pdf bestandOUDERRAAD 3 verslag (646 kB)

pdf bestandOUDERRAAD 2 verslag 17-01-2019 (326 kB)

docx bestandOUDERRAAD1 verslag 2018 (68 kB)

E-mailadres van de ouderraad: ouderraad_dbk@yahoo.be

LEDEN EN ROL VAN DE OUDERRAAD :pdf bestand2021-2022Rolouderraad (209 kB)

Het oudercomité werd op 12 december definitief omgevormd tot OUDERRAAD.

Het oprichten van deze ouderraad wordt door de initiatiefnemende ouders beschouwd als één van de mogelijkheden om de participatie, die in het onderwijs wordt gepromoot, vlot en correct te laten verlopen.

Deze participatie houdt onder meer in dat ouders kunnen meedenken en overleggen over het beleid van de school, hun mening en advies kunnen geven.

De ouderraad biedt bovendien op formele wijze ondersteuning aan de ouders die in de schoolraad zetelen.

De oprichting van onze gloednieuwe ouderraad is gesteund op het participatiedecreethttp://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13504) dat op uitdrukkelijke wijze de inspraak van de ouders op de school van hun kinderen erkent en deze een wettelijke omkadering geeft, wat onder meer betekent dat de ouders bepaalde rechten hebben, maar ook bepaalde plichten.

Het engagement van een twintigtal ouders vinden jullie geconcretiseerd in een lijst die te vinden is bovenaan in het document. Enkele effectieve leden van de ouderraad zijn bovendien ook contactouders. Zonder communicatie met de basis kan de ouderraad immers niet werken en één goede manier om contact te houden met alle ouders bestaat erin om per klasje één of twee leden van de ouderraad contactouder te laten zijn.

ALLE ouders of ze nu lid zijn of niet van de ouderraad, kunnen hun medewerking verlenen aan één van de werkgroepje.