Onze school

Troeven voor uw kind

Gezondheidsbeleid De school draagt in onze maatschappij nu ook de verantwoordelijkheid om een omgeving te creëren waarin leerlingen in staat worden gesteld meer controle te krijgen over hun gezondheid en deze te verbeteren. De schoolomgeving moet er dus voor zorgen dat de leerlingen zich lichamelijk, psychisch en sociaal goed (gezond) voelen. Ze dragen bij tot de optimalisatie voor het bereiken van enerzijds de vakoverschrijdende eindterm “ sociale vaardigheden” en anderzijds algemene doelen uit de leergebieden “lichamelijke opvoeding & wereldoriëntatie.”

Het Pedagogisch Project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap berust op zeven pijlers: Fundamenteel vertrouwen hebben in zichzelf en met openheid anderen kunnen benaderen, met erkenning van hun eigenheid.   Een open geest hebben, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening.   Mondig zijn, zodat men zijn ideeën voor de medemens helder en juist kan vertolken.   Intellectueel nieuwsgierig blijven, met een levenslange zin voor studie en vorming.   Getuigen van emotionele, esthetische en morele bewogenheid.  

Schoolreglement

kleutergebouw en speelplaats In deze onderstaande link vindt u alle nodige informatie terug. Schoolreglement 2021-2022 Schoolreglement 2020-2021 Schoolreglement 2019-2020 Schoolreglement 2018-2019

Schoolbrochure

In deze onderstaande PDF vindt u alle nodige informatie terug. pdf bestandSchoolbrochure 2021-2022 (1.16 MB)