Troeven voor uw kind

Gezondheidsbeleid

De school draagt in onze maatschappij nu ook de verantwoordelijkheid om een omgeving te creëren waarin leerlingen in staat worden gesteld meer controle te krijgen over hun gezondheid en deze te verbeteren.

De schoolomgeving moet er dus voor zorgen dat de leerlingen zich lichamelijk, psychisch en sociaal goed (gezond) voelen. Ze dragen bij tot de optimalisatie voor het bereiken van enerzijds de vakoverschrijdende eindterm “ sociale vaardigheden” en anderzijds algemene doelen uit de leergebieden “lichamelijke opvoeding & wereldoriëntatie.”

Vanwege de brede visie op gezondheid beperkt de school zich niet alleen rond lessen over gezonde voeding maar is er ook een aanbod van verschillende en ongelijksoortige thema’s. hygiëne, seksualiteit, pesten, veiligheid in verschillende klassen .

“Door middel van ons gezondheidsbeleid stellen we ons tot doel de kinderen de nodige kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes bij te brengen voor een gezonde leefstijl met respect voor zichzelf en anderen.”

1. Een gezonde school

Een gezonde geest in een gezond lichaam is een spreuk die we allemaal wel al eens gehoord hebben. In de bloeiende kerselaar geloven we er alvast in. Samen met de werkgroep gezondheid proberen wij de kinderen zowel mentaal als fysiek in balans te brengen. Elk jaar focussen we ons in de klaswerking op 1 bepaald thema. Nadat we vorige schooljaren reeds op Hygiëne en bewegen ingezet hebben kozen we dit jaar voor EHBO. Daarnaast organiseert de werkgroep gezondheid ook talloze sportieve activiteiten die tijdens de middagpauze aan onze kinderen aangeboden worden zoals lopen in de schoolomgeving in de maand september, een dansmaand + so you think you can dance wedstrijd in maart en een WK voetbaltornooi in juni.

Dat het eten van fruit, groenten en melk gezond is, hoef je niemand meer te vertellen. Iedereen weet het, maar ‘weten’ is nog niet gelijk aan ‘eten’! Op een vaste dag in de week eten de leerlingen samen een lekker stuk fruit/groente. De vaste fruitdag vormt bovendien het aanknopingspunt voor een bredere werking rond gezonde voeding in de les en op school

2. Een sportieve school

Studies wijzen reeds al jaren aan dat kinderen steeds minder en minder beweegkansen krijgen, vandaar dat we in onze school maximaal op sport & bewegen inzetten. Dit begint al op jonge leeftijd. Reeds in de kleuterschool krijgen onze kinderen 3u per week bewegingsopvoeding. In de derde kleuterklas wordt dit nog aangevuld met een extra uur zwemmen. In de lagere school genieten onze

leerlingen 2u per week lessen lichamelijke opvoeding. Ook buiten de lestijden Lichamelijke opvoeding proberen wij onze kinderen voldoende sport aan te bieden. Zo doen wij binnen de lesuren mee aan de bewegingslandschappen van SVS en organiseren we 1 maal per jaar een sportdag voor zowel onze kleuters als lagere school. De thema’s binnen taal, WO en muzische vorming: leren over beweging, leren met behulp van bewegen en leren door bewegen (plezier) komt ook aan bod. Naar jaarlijkse gewoonte doen wij ook mee aan de scholenveldloop te Oudergem. Naast de turnlessen bieden we extra loopmomenten aan tijdens de middagspeeltijd ter voorbereiding van de veldloop in oktober. Ook voorzien de leerkrachten verschillende bewegingsmomenten tussen en na de lestijden om even te ontspannen. Op vrijdagavond tussen 15.30u en 16.30u kunnen onze leerlingen in de opvang ook nog een sportsnack volgen.

3. Een mobiele school

Als school in de groene rand van Brussel zijn wij er ons ten zeerste van bewust dat we onze leerlingen verantwoord met mobiliteit moeten leren omgaan. Dit doen wij door veelal het openbaar vervoer te verkiezen als wij op uitstap gaan. Maar ook de fiets neemt een prominente rol in op onze school. Zo stimuleren wij onze leerlingen om elke woensdag met de fiets naar school te komen via het woensdag Samdag project. Sinds enkele jaren organiseren wij ook samen met PRO VELO Vzw een fietsexamen voor onze leerlingen uit het vijfde leerjaar. Sinds vorig jaar werd er ook een fietsproject op poten gezet. Dit om bij onze leerlingen reeds op jonge leeftijd de fiets en verkeersvaardigheden aan te scherpen. Sinds dit jaar is ook de hele school bij dit project betrokken. Door een leerlijn vanaf de 1e kleuterklas tot het zesde leerjaar te bedenken kunnen wij elke klas een aantal extra uren fietslessen aanbieden. Onze school investeerde hier fors in door de aankoop van loopfietsen en steps voor onze kleuters, helmen voor de leerlingen van het lager onderwijs en 2 fietsen voor de leerkrachten. We hopen onze leerlingen hier alvast mee aan te zetten tot het doen van actieve verplaatsingen.

 

Leden: juf Nona, meester Dieter, juf Winke en Juf Gwen

 

Veiligheidsbeleid

- De school streeft naar optimale arbeidsomstandigheden waardoor de veiligheid en de gezondheid van het personeel en de leerlingen wordt gewaarborgd en het welzijn bevorderd.

- De school zal een voorbeeldfunctie vervullen m.b.t. arbeidsomstandigheden voor de leerlingen en gericht naar de toekomstige beroepsuitoefening.

- Het welzijnsbeleid zal een gelijkwaardige functie vervullen t.o.v. het sociaal, economisch en pedagogisch beleid van de school.

- Bij alle beslissingen en bij de dagelijkse gang van zaken, zal daarom de aandacht voor veiligheid en gezondheid een hoge prioriteit hebben.

 

Verantwoordelijke: juf Lien

Een digitale school

Wij leven in een maatschappij waar technologie niet weg te denken is. Daarom blijven wij als school niet stilstaan in de tijd. De laatste jaren hebben wij geïnvesteerd in het digitaliseren van onze school.

Het digitaliseren van een school gebeurt geleidelijk aan. Zo hebben we over enkele jaren digitale smartboards aangekocht voor alle lagere schoolklassen. Zo zorgen we voor boeiende lessen met beeldmateriaal waardoor we de leerwinst verhogen.

Ook zijn in enkele klassen computers aanwezig voor de leerlingen. De leerlingen kunnen hier individueel op werken om informatie op te zoeken en programma’s te leren gebruiken, …

Het is niet bij het aankopen van digitale borden en computers gebleven. Onze school heeft geïnvesteerd in het aankopen van twaalf tablets. Deze tablets worden gebruikt tijdens de lessen, ze worden bedient door de leerlingen. Ze worden gebruikt om informatie op te zoeken, foto’s te nemen, educatieve spelletjes te spelen, …

Sinds het schooljaar 2016-2017 maken wij gebruik van smartschool voor de ouders. Dit is een handig communicatiekanaal tussen de school en de ouders. Elke ouder heeft zijn eigen login en kan hiermee communiceren met de leerkrachten en directie.

Onze website is een andere vorm van communicatie tussen onze school en de ouders, leerlingen, geïnteresseerden,... Deze is voorzien van nuttige informatie over de school en foto's van de leerlingen.

 

Verantwoordelijke: juf Shana